XAMPP+Python+Django

Našiel som peknú stránku s popisom inštalácie pre XAMPP+Python+Django. Rád by om na týchto stránkach doplnil/zprehľadnil niektoré informácie uvedené na už citovanej stránke.

Celá inštalácia pozostáva z inštalácie nasledujúcich balíčkov:

 1. XAMPP Windows 1.6.8
 2. Python 2.5.2 (NOT 2.6, explanation later)
 3. mod_python-3.3.1.win32-py2.5-Apache2.2.exe (modul pre apache)

 

XAMPP Python mod_python
XAMPP 1.6.8 Python 2.5.2 mod_python-3.3.1.win32-py2.5-Apache2.2.exe
aktuálna verzia XAMPP aktuálna verzia Python aktuálna verzia mod_python
archív XAMPP archív Python archív mod_python


Následne, budú instalované rozšírenia:

 1. Django 1.0 (Web aplikačný framework)
 2. ez_setup 0.9.tar.gz
 3. MySQL-python-1.2.2.win32-py2.5.exe (mysql driver pre python)
 4. svn-python-1.6.5.win32-py2.5.exe (svn klient spúštaný z prostredia python-u)

 

Django MySQL svn
Django 1.0 MySQL-python-1.2.2.win32-py2.5.exe svn-python-1.6.6.win32-py2.5.exe
aktuálna verzia Django
archív MySQL for python archív svn-python

Inštalácia pozostáva z týchto krokov:

 1. Inštalácia xampp 1.6.8 do adresára c:\xampp
 2. Inštalácia python-u 2.5.2 do adresára c:\python
 3. Pridanie cesty c:\python\Scripts do premenej prostredia PATH
 4. inštalácia mod_python-3.3.1.win32-py2.5-Apache2.2.exe, kde pocas inštalácie treba ponúknuť adresár k aplikácii apache c:\xampp\apache
 5. Nakopírovanie adresára django z Django 1.0.tar.gz do C:\Python\Lib\site-packages. V adresári C:\Python\Lib\site-packages vznikne adresár django
 6. Skopírovanie
  C:\Python\Lib\site-packages\django\bin\django-admin.py
  do adresárov
  C:\Python\Scripts
  C:\xampp\htdocs
 7. Vytvoríme adresar c:\ez_setup v ktorom rozbalíme ez_setup 0.9.tar.gz
 8. Prejdeme do adresára c:\ez_setup a spustíme
  ez_setup.py
  následne spustíme
  ez_setup.py setuptools==dev
 9. Prejdeme do adresára C:\xampp\htdocs a spustíme
  C:\xampp\htdocs\django-admin.py startproject testproject
 10. Nainštalujeme svn-python-1.6.5.win32-py2.5.exe
 11. Nainštalujeme MySQL-python-1.2.2.win32-py2.5.exe
 12. Na koniec súboru C:\xampp\apache\conf\httpd.conf pridanie nasledovných riadkov (vo windows prostredí je dôležité nezabudnúť na r pre definíciou cesty pre PythonPath vid. oranžovou farbou):

 

<Location “/testproject/”>
SetHandler python-program
PythonHandler django.core.handlers.modpython
SetEnv DJANGO_SETTINGS_MODULE testproject.settings
PythonOption django.root /testproject
PythonInterpreter testproject
PythonDebug On
PythonPath “[r‘C:\xampp\htdocs’]+sys.path”
</Location>

Alias /media/ “c:/python25/lib/site-packages/django/contrib/admin/media/”

<Directory “c:/python25/lib/site-packages/django/contrib/admin/media/”>
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

<LocationMatch “\.(jpg|gif|png)$”>
SetHandler None
</LocationMatch>

Nakoniec otvoríme webový prehliadač a vložíme adresu http://localhost/testproject. Ak sa zobrazí nasledujúci text je všetko nainštalované a môžme začať vyvíjať web aplikácie pre Django pod Apache-om.

Share
Leave a Reply